אזרחות קרן כלכלית סנט לוסיה

אזרחות סנט לוסיה כלכלית לאומית קֶרֶן

קרן הכלכלית הלאומית סנט לוסיה היא קרן מיוחדת שהוקמה לפי סעיף 33 לחוק האזרחות באמצעות השקעה, למטרה היחידה לקבל השקעות מזומנות במזומן למימון פרויקטים ממומנים ממשלתיים.

על שר האוצר כל שנת כספים לקבל אישור מהפרלמנט להקצאת כספים למטרות מוגדרות.

לאחר אישור בקשת אזרחות באמצעות השקעה בקרן הכלכלית הלאומית סנט לוסיה, נדרשת ההשקעה המינימלית הבאה:

  • מבקש יחיד: 100,000 דולר ארה"ב
  • מועמד עם בן / בת זוג: 140,000 דולר ארה"ב
  • מועמד עם בן / בת זוג ועוד שני תלויים מתאימים נוספים: 150,000 דולר ארה"ב
  • כל תלות זכאית נוספת, בכל גיל: 25,000 $
  • כל תלות כשירה בנוסף למשפחה בת ארבע נפשות (משפחה כוללת בן / בת זוג): 15,000 דולר ארה"ב

אזרחות סנט לוסיה כלכלית לאומית קֶרֶן

הוספה לתלויים קטיפים של אזרחים

  • תינוק בן יומו של אזרח שגילם שנים עשר חודשים ומטה: 500 דולר ארה"ב
  • בן זוגו של אזרח: 35,000 דולר ארה"ב
  • תלות כשירה של אזרח שאינו בן זוג: 25,000 דולר ארה"ב