חקיקה על אזרחות סנט לוסיה

חקיקה על אזרחות סנט לוסיה

תוכנית אזרחות בהשקעה של סנט לוסיה הושקה בדצמבר 2015 בעקבות חלוקת חוק מספר 14 לשנת 2015, חוק אזרחות בהשקעה ב- 24 באוגוסט 2015. מטרת החוק היא לאפשר לאנשים לרכוש אזרחות בסנט לוסיה בהרשמה לאחר השקעה מזכה בסנט לוסיה ולעניינים קשורים ..