אזרחות אגרות חוב ממשלתיות סנט לוסיה

אזרחות אגרות חוב ממשלתיות סנט לוסיה

אזרחות בהשקעה יכולה להתבצע באמצעות רכישת אגרות חוב ממשלתיות שאינן נושאות ריבית. יש לרשום את איגרות החוב הללו ולהישאר על שמו של המבקש לתקופת החזקה של חמש (5) שנים ממועד ההנפקה הראשון ולא למשוך ריבית.

אזרחות אגרות חוב ממשלתיות סנט לוסיה

לאחר אישור בקשת אזרחות באמצעות השקעה באג"ח ממשלתיות, נדרשת ההשקעה המינימלית הבאה:

  • הפונה המגיש בקשה לבד: 500,000 דולר ארה"ב
  • הפונה המגיש בקשה עם בן / בת זוג: 535,000 דולר ארה"ב
  • הפונה המגיש בקשה עם בן / בת זוג ועד שניים (2) תלויים זכאים אחרים: 550,000 דולר ארה"ב
  • תלוי כל זכאות נוספת: 25,000 דולר ארה"ב